Комплексни консултантски услуги

Оливер работи в конкретната сфера на хотелиерството и ресторантьорството с глобалната идея за развиване и подобряване качеството на услугите до достигане на международно признато ниво
  • Планиране и развитие на хотела и ресторанта;
  • Управление и мониторинг на хотела и ресторанта;
  • Ценообразуване в хотелиерството и ресторантьорството;
  • Подбор, селекция и обучение на административен, профилиран и мениджърски персонал на хотела и ресторанта:
    • Първоначален трейнинг;
    • Периодичен и текущ трейнинг;
  • Контрол на персонала и на текучеството на персонала.