За нас

Оливер е частно дружество, което се занимава с икономически конксултации, мениджърски услуги и услуги по бизнес управление в разнообразни бизнес области, разработващо маркетинг и рекламни стратегии. Ние предлагаме услугите и опита си като “подход по мярка” според нуждите на вашия бизнес. Работим с отдаденост и по начин, който в най-голяма степен да съответства на конкретните изисквания на нашите клиенти. Вашето доверие и вяра в услугите, които предлагаме са най-големият актив, който притежаваме. По-добрите ви бизнес постижения са наградата ви за доверието в нашите услуги.

Виж повече

Опит

Нашият опит е разнообразен и обхваща всички основни области на експертиза и познаване на различните играчи на пазара на телеком услуги. Някои от най-големите ни проекти включват анализ на броудбанд пазара, анализ на конкурентната среда, стратегически пазарни анализи, конкретна помощ при разрешаването на юридически казуси и регулаторни въпроси в телеком индустрията. Имаме сериозен мениджърски опит както със съществуващи фирми, така и в инвестирането и изграждането на нови бизнеси в областта на строителството, рекламата, хотелиерството и ресторантьорството.

Виж повече