За нас

Ние предлагаме услугите и опита си като
“подход по мярка” според нуждите на вашия бизнес

Оливер ЕООД е частно дружество, което се занимава с икономически консултации, мениджърски услуги и услуги по бизнес управление в разнообразни области, разработващо маркетинг и рекламни стратегии. Ние предлагаме услугите и опита си като “подход по мярка” според нуждите на вашия бизнес. Услугите ни обхващат изготвянето на бизнес стратегии и съвети по регулаторни въпроси в областта на електронните съобщения, както и икономически консултации в областта на строителството, мениджмънта, разработването и администрирането на хотели и ресторанти, както и на всеки друг тип бизнес в тези области. Ние можем да помогнем вашия делови старт да е по начин който съответства на вашите конкретни виждания и нужди.

Като част от развитието на всеки един бизнес, Оливер предлага и услуги свързани с управление и администриране на новосъздадени бизнес дейности, като по този начин показва гъвкавостта си към бизнес нуждите на своите клиенти и спазването на “подхода по мярката” към клиента. Оливер притежава свое собствено разработено ноу хау, както и високи професионални умения, които са доказани чрез работата ни с различни компании в разнообразни бизнес дейности.

Ние предлагаме сериозни и устойчиви ползи за клиента чрез изключителността при разрешаването и на най-тежките проблеми, по начин който съотвества точно на вашите корпоративни нужди. Клиентите ни по света оценяват консултантските ни услуги заради тяхната близост до конкретните вътрешни нужди на компаниите, оперативната съотносимост към проблемите и независимостта при преценката.

Ние оценяваме проблеми свързани с функционирането на различни пазари, технологии и услуги с цел да изясним разбирането на клиентите ни за динамиката на съответната индустрия и последиците от вземането на ключови решения. Ние ви помагаме да развиете и оперирате вашия бизнес чрез пазарни, икономически и регулаторни анализи. Ние можем да ви помогнем да вложите разумно парите си, да създадете, развиете и управлявате вашия бизнес в съответствие с вашите лични бизнес нужди.

Контакти

София 1000, ул. Мальовица 2

тел. 02 9456610

office@oliver.bg

За кореспонденция:

София 1000, ПК 982