Нашият опит

Работим в защита на интересите на клиентите си, като при обслужването им се ръководим от принципите на почтеност, компетентност, независимост, обективност и професионално отношение във всяка ситуация

Поради необходимостта от спазване на поверителност, както и поради невъзможността на част от нашите клиенти да се оповестят, тъй като спазват различни видове регулации свързани с публична информация за техните дружества, ние не публикуваме имената на клиентите си, но ще бъдем щастливи да предоставим подробни референции както и контактни лица на потенциалните си клиенти.

Приемаме консултирането по конкретни проекти единствено в случай, че притежаваме необходимите знания и опит.

Продължаваме да развиваме компетенциите си в съответните области в които извършваме дейност, като се ръководим от най-добрите бизнес практики.

Работим в защита на интересите на клиентите си, като при обслужването им се ръководим от принципите на почтеност, компетентност, независимост, обективност и професионално отношение във всяка ситуация.

Предлагаме услугите си при справедливо и разумно заплащане, като предоставяме на клиентите си реалистични очаквания по отношение на ползите и резултатите от нашите услуги, както и ясни правила относно целите и обхвата на работа, работните процеси и процедурите на заплащане.

Пазим като поверителна всяка информация, която не е достъпна за широката публика, като взимаме необходимите мерки за защитата и от неоторизиран достъп.

Информираме незабавно клиентите си за всякакви обстоятелства, които биха могли да повлияят на преценката ни или на начина по който взимаме решения.

Предлагаме оттеглянето си от конкретни проекти, в случай че преценим, че обективността или независимата ни преценка биха могли да бъдат засегнати.

Контакти

София 1000, ул. Мальовица 2

тел. 02 9456610

office@oliver.bg

За кореспонденция:

София 1000, ПК 982