Какво предлагаме

Нашата компания е специализирана в предоставянето на икономически съвети, подпомагане и консултантска дейност във всички сфери на електронните съобщения и технологии, както и в редица други бизнес сектори

Оливер е дружество основано с основен екип професионалисти с повече от десет години опит в областта на консултантския бизнес. Нашата компания е специализирана в предоставянето на икономически съвети, подпомагане и консултантска дейност във всички сфери на електронните съобщения и технологии, както и в редица други бизнес сектори.

Чрез нашата мрежа от професионалисти, които в голямата си част притежават високи академични степени в областта на правото, икономиката, финансите, инженерните науки, счетоводството, бизнес мениджмънта и администрацията, ние предлагаме знания и опит основани на фактически анализи, персонализирани доклади, бизнес решения и анализи по редица важни и ключови въпроси на ИКТ сектора. Нашите услуги включват икономически, финансови и бизнес стратегии, които предоставяме както на големи корпорации, така и на малки компании, държавни институции и неправителствени организации.

Наред с експертизата която сме изградили, ние поддържаме тесни контакти с редица високо ценени експерти, както от академичните и бизнес среди, така и от държавните структури. Ние предлагаме навременен достъп до информация и тясно специализирани съвети, които биха променили бизнеса на нашите клиенти чрез предоставяне на детайлна интерпретация на различни сложни бизнес, правни и инвестиционни казуси.

Наши клиенти са както големи корпорации, така и тясно специализирани държавни институции и неправителствени организации.

Нашите услуги са насочени към подпомагане на компании и организации във всички сфери на ИКТ бизнеса, както и в областта на строителството, рекламата, хотелиерството и ресторантьорството, бизнес мениджмънта и администрацията, да узнаят и разберат развитието на разнородните политики и регулаторни решения в сектора, които биха засегнали техните дейности и интереси, както и да изградим устойчиви стратегии за техните бизнес дейности. Членовете на нашия екип спазват сериозни професионални стандарти и строга бизнес етика.

Ние предлагаме консултации по основни тенденции и двигатели на пазарните процеси, както и поглед към и анализ на компании, пазари и технологии опериращи на тези пазари. Притежаваме специфичен опит в следните сфери:

  • Анализи в телеком индустрията;
  • Стратегическо развитие и бизнес планиране;
  • Пазарни стратегии, планиране и мониторинг на специфични проекти и бизнес цели;
  • Анализ на процедури по обществени поръчки и изготвяне на стратегии;
  • Анализ на разходите и ценообразуване;
  • Икономическо регулаторно и юридическо консултиране в телеком бизнеса;
  • Управление, развитие и администриране на различни типове бизнеси.
  • Консултиране по функционалност и експлоатация от етап идеен проект на новостроящи се или вече действащи административни, обществени или жилищни сгради, както и на хотели, ресторанти или питейни заведения;
  • Инвеститорски мениджмънт и контрол в строителството;
  • Изработване на цялостни маркетингови и/или рекламни стратегии, както и реализацията им.

Възползвайки се от услугите на Оливер, вие получавате разнообразие от продукти насочени преимуществено в бизнеса на електронните съобщения. Това представляват направени “по мярка” на клиента комбинации от изследвания и стратегически съвети, които са резултат от стойностния контакт и отделено време от страна на нашите бизнес анализатори. В пакета от услуги които предлагаме ние анализираме и нови тенденции в ИКТ бизнеса, като нашите познания попадат в една от най трудните сфери, тази на конвергентното пространство между различните технологии.

В процеса на работа с нашите клиенти, ние разглеждаме редица стратегически, регулаторни, финансови и оперативни въпроси. Прилагаме структурирани методи и най-модерни средства за анализ и модели, които ни позволяват да използваме познанията си по възможно най-ефективния начин.

Контакти

София 1000, ул. Мальовица 2

тел. 02 9456610

office@oliver.bg

За кореспонденция:

София 1000, ПК 982