Опит в телеком индустрията

Работим в защита на интересите на клиентите си, като при обслужването им се ръководим от принципите на почтеност, компетентност, независимост, обективност и професионално отношение във всяка ситуация

Нашият опит е разнообразен и обхваща всички основни области на експертиза и различните играчи на пазара на телеком услуги в този бизнес.

Някои от нашите най-големи проекти и области на консултиране включват:

 • Анализ на броудбанд пазара – измерихме икономическите ползи и рискове от развитието на броудбанд технологиите и възможностите за мрежови достъп на едро на българския пазар на телекомуникационни услуги. Разгледахме и сравнихме множество казуси за да определим икономическата възвръщаемост от развитието на броудбанд услугите в сравнение с други възможности за икономическо разрастване. Разработихме стратегически подход към това да помогнем на клиента да стане интегриран телеком оператор предлагащ целия спектър електронни съобщителни услуги.
 • Анализ на конкурентната среда – анализирахме структурноопределящите елементи на цените на фиксираните, мобилните и интернет услуги на трите най-големи играча на българския телеком пазар и направихме оценка на пазарните възможности и възможностите за стратегическо развитие за един от тях. Разгледахме възможностите свързани с регулацията на цените на едро и тяхното въздействие върху пазара за голям играч на този пазар.
 • Стратегически пазарен анализ – предоставяли сме стратегически съвети и консултиране по въпроси свързани с позициониране при участие в обществени поръчки и навлизането на пазара на публични услуги.
 • Регулаторни консултации – изследвахме регулаторната рамка свързана с фиксираните и мобилни цени за терминиране и тяхното въздействие върху българския пазар на дребно. Имаме също и няколко казуса, при които сме предоставяли подкрепа при преговори за взаимно свързване, както и лобистки услуги по регулаторни въпроси.

Имаме опит в анализи на заключенията от редица пазарни доклади в областта на телекомуникациите и изготвяне на пазарни стратегии “по мярка на клиента”, насочени към успешно навлизане на телеком пазарите. Имаме също така и опит с нашите клиенти при:

 • Оценка и мониторинг на пазарните тенденции при безжичния интернет, броудбанд и мобилните услуги;
 • Оценка на заключенията от специализирани телеком доклади спрямо стратегическите планове на клиентите като оператори, сравнение на пазарните предложения на конкурентни фирми и препоръки за развитие на бизнеса;
 • Подпомагане при изготвянето и преговорите на договори за взаимно свързване;
 • Оценка на ценови предложения за участие в обществени поръчки и цялостната документация при възлагането и участието в обществени поръчки, изготвяне, развитие и мониторинг на пазарни стратегии насочени към успешно участие и сключване на печеливш за оператора договор с възложителите на обществени поръчки.
 • Изследване на различни резултати от методи за оценка на разходите в зависимост от регулаторните и бизнес нужди на клиента;
 • Консултации при разработването на клиентско сегментиране и идентифициране на различни пазарни сегменти за позициониране на клиентите;
 • Консултиране при разработването на различни бизнес модели за създаване на виртуални оператори и тяхното позициониране на пазара;
 • Подготовка на документи и провеждане на преговори по различни видове телеком сделки, включително предлагане на разнообразни „white label” продукти, сливания и придобивания, joint ventures, „RAN sharing” или „spectrum sharing” договори, договори за роуминг отстъпки и договори за взаимно свързване.

Контакти

София 1000, ул. Мальовица 2

тел. 02 9456610

office@oliver.bg

За кореспонденция:

София 1000, ПК 982