Опит в бизнес и
мениджърското консултиране

Работим в защита на интересите на клиентите си, като при обслужването им се ръководим от принципите на почтеност, компетентност, независимост, обективност и професионално отношение във всяка ситуация

Оливер играе централна роля в консултирането на собственици на бизнеси и топ мениджъри да си създадат ясна представа за пазара и конкурентната среда, както и да определят тяхната визия и стратегия. Нещо повече, разработките на компанията ни служат като средство за превръщането на визията на тези мениджъри в реалност, прилагайки успешно на практика печелившите стратегии към цялата бизнес организация.

Оливер притежава над десет години опит в консултантския бизнес, мениджърски и топ мениджърски опит. Нашите познания и възможности обхващат широк брой категории, като ние ги развиваме постоянно в отговор на променящите се нужди на нашите клиенти.

През годините ние предоставяме услуги на клиенти си в следните области и индустрии:

 • Бизнес услуги
 • Информационни и комуникационни технологии - ИКТ
 • Недвижими имоти
 • Неправителствени организации
 • Производствен бизнес
 • Строителство и архитектура
 • Търговия на дребно
 • Хотелиерство и ресторантьорство
 • Храни и напитки (F&B)

Наши клиенти са български и чуждестранни компании с различна големина, структура и от различни индустрии. Най често те са:

 • Големи корпорации, които имат нужда от допълнителни проучвания, планиране, трейнинг или коучинг ресурси;
 • Стартиращи или новорегистрирани компании с ограничени ресурси и пазарни познания;
 • Разширяващи се бизнеси които се нуждаят от структурни преобразувания които да подкрепят техните местни или регионални бизнес разширения;
 • Собственици на различни бизнеси които не притежават достатъчно време да погледнат комплексно на проблемите в една компания;
 • Компании които имат намерение на пуснат на пазара нов продукт или услуга;
 • Компании в незадоволително финансово състояние които се нуждаят от значително и трайно бизнес подобрение;
 • Компании които планират изградят нов или да преструктурират маркетинг и или продажбения си екип;
 • Компании с незадоволително представящи се екипи по продажбите;
 • Компании които имат нужда от професионален дизайн и маркетингови услуги.

Контакти

София 1000, ул. Мальовица 2

тел. 02 9456610

office@oliver.bg

За кореспонденция:

София 1000, ПК 982