Корпоративно стратегическо
планиране, бизнес планиране

Оливер предлага “направени по мярка” бизнес и мениджмънт
консултантски услуги, както и интегрирани бизнес решения
в областите стратегическо планиране и маркетинг

В днешната бурна пазарна среда, конкуренцията е по-силна от всякога. Компаниите са под непрекъснато напрежение да генерират и поддържат стратегическо и конкурентно предимство сред непрекъснато увеличаващ се брой пазарни играчи.В условията на такава сериозна конкуренция, е жизнено важно компаниите да развиват, поддържат и ревизират стратегиите си.

Корпоративното стратегическо планиране и бизнес планирането помагат за изграждането, от стратегическа гледна точка, на визия къде иска бизнесът да отиде, на стратегии и стратегически цели и как тези стратегии и стратегически цели могат да бъдат реализирани като стратегически действия.

Корпоративното стратегическо и бизнес планиране са много важни навигационни инструменти, които са жизнено необходими за успеха на една компания. Стратегическото планиране помага на собственици на бизнеси, предприемачи и мениджъри да вземат информирани решения измежду разнообразие от възможности и да приложат ефективно избраната стратегия и посока.

Фокусирайки се върху малки и средни компании, Оливер помага на клиентите си да разработят професионален бизнес план и корпоративна стратегия с цел оптимално пазарно позициониране и по-високи пазарни постижения.