Строителство

Оливер създава и предлага на своите клиенти и партньори
един постоянно развиващ се комплекс от решения в областта
на строителството и управлението на инвестиционни проекти

Оливер, в качеството си на консултант по функционалност и експлоатация и инвеститорски контрол има участие в цялостния процес на изграждане на няколко бизнес сгради и хотелски комплекса, както и на редица жилищни сгради.

Реномирани и утвърдени проектантски екипи са неразделна част от специалистите, на които може да разчита компанията. Стремежът на нашият професионален екип е да предлага и да изпълнява успешни  проекти във всички икономически сфери, водещи до резултати, които партньорите и клиентите оценяват положително.

Предлагаме асистенция в следния обхват:

Оливер създава и предлага на своите клиенти и партньори един постоянно развиващ се комплекс от решения в областта на строителството и управлението на инвестиционни проекти. Динамиката на предлагането се определя от различните параметри на търсенето и изискванията на отделните партньори. Предлаганите продукти са в областта на публичните инвестиционни проекти, корпоративното и индивидуално инвестиционно проектиране и изпълнение на проектите.