Планиране в маркетинга и продажбите,
стратегии за маркетинг и продажби

Оливер предлага “направени по мярка” бизнес и мениджмънт
консултантски услуги, както и интегрирани бизнес решения
в областите стратегическо планиране и маркетинг

Без значение от големината на компанията, дали е малка, средна или голяма, маркетингът и продажбите играят съществена роля за успеха тази компания на пазара. Независимо от това, много от бизнес компаниите не се възползват максимално от възможностите си в тези области.

Твърде често, особено в малки и средни компании, продажбите се извършват по нецеленасочен начин като биват оставяни на случайността, и като се изразходват ненужни финансови средства за неоптимизирани масови реклами, като в същото време не съществува ясен план за маркетинг и продажби, липсва и стратегия в маркетинга и продажбите.

В условията на сериозна пазарна конкуренция от съществено значение са професионалните и отчитащи разходите продажби и маркетинг, когато те се основават на ясни стратегии в маркетинга и продажбите.

Фокусирайки се върху малки и средни компании, Оливер помага на клиентите си да разработят професионални стратегии в маркетинга и продажбите, както и бизнес планове в маркетинга и продажбите, които отчитат разходите с цел оптимално пазарно позициониране и по-високи пазарни постижения, “направени по мярка”, като се отчитат техните индивидуални нужди и финансови възможности.