Икономически анализи
в областта на електронните съобщения

Оливер притежава познанията, познаването на пазарите и
опита, който може да помогне на вашата организация
да се справи с решенията от реалния бизнес живот,
които се налага да бъдат вземани

Оливер притежава познанията, познаването на пазарите и опита, който може да помогне на вашата организация да се справи с решенията от реалния бизнес живот, които се налага да бъдат вземани.

Телеком сектора е един от най-бързо развиващите се и на всички организации, които оперират в него  се налага да взимат стратегически решения, които се отнасят до тяхното  бъдеще. Залогът е голям:

  • Операторите трябва да вземат търговски решения, които да гарантират ръстът в компаниите;
  • Регулаторите и държавните институции трябва да са в състояние да поддържат сектора конкурентен.

Когато бъдат взети предвид последиците от неправилни бизнес решения, всяко едно такова се налага да бъде взето информирано, след провеждане на някаква форма на бизнес анализ - а именно комбинация от технически, финансов пазарен и икономически анализ. Оливер предлага именно това.