Обучение и тренинг на персонала

Оливер работи в конкретната сфера на хотелиерството и ресторантьорството с глобалната идея за развиване и подобряване качеството на услугите до достигане на международно признато ниво
  • Планиране на човешките ресурси;
  • Интервюиране на кандидатите;
  • Провеждане на практически тестове;
  • Даване на крайна оценка относно наемане на работа на кандидата;
  • Мотивация на персонала;