Маркетинг и реклама

Оливер работи в конкретната сфера на хотелиерството и ресторантьорството с глобалната идея за развиване и подобряване качеството на услугите до достигане на международно признато ниво
 • Разработване на първичната идея за хотел и питейно заведение, функционален интериорен дизайн и организация на работните места, организиране на цялостната дейност на персонала и неговото обучение, мониторинг и контрол на всички нива на работа, оценка на целеви групи клиенти;
 • Разработване на финансова политика на хотела и ресторанта, ценообразуване на предлаганите услуги и разработване на професионално меню;
 • Намаляване и оптимизиране на разходите за труд;
 • Управление на времето на продажби на хотела и ресторанта;
 • Подбор, оценка и тестване на интегрирана софтуерна система за ресторантьорство и хотелиерство;
 • Работа с клиенти:
  • Привличане на по-голям брой клиенти и тяхното селектиране;
  • Квалифициране на потенциалните клиенти;
  • Работа и с ключови клиенти и организация на целеви групи клиенти;
 • Презентация и рекламно представяне на хотела и ресторанта пред корпоративни клиенти.