Структурирано и достъпно
телеком бизнес планиране

Оливер притежава познанията, познаването на пазарите и
опита, който може да помогне на вашата организация
да се справи с решенията от реалния бизнес живот,
които се налага да бъдат вземани

Търговската стратегия за навлизане на пазара следва да бъде изработена в тясно сътрудничество на екипите по бизнес планиране и техническите екипи, за да бъде осигурен координиран подход при навлизането на пазара.

Бизнес планирането изисква използването на примерни пазарни данни при изготвянето на бюджета и първоначалния бизнес план:

  • Пазарното позициониране, ценовите стратегии, маркетинговите инвестиции и покритие, сравнено с това на конкуренцията влияят върху потенциалното взимане на пазарен дял и обем от пазара;
  • Прогнозното взимане на дялове от определени сегменти служи за основа при изчисляването на потенциалния пазарен дял.

При развитието и поддръжката на мрежови и помощни системи е необходимо да бъдат взети предвид търговските изисквания и обратно:

  • Техническите възможности и ограничения биват взимани предвид при изготвянето на стратегии за навлизане на пазара;
  • Пазарните предложения и обслужването на клиенти предизвикват нуждата от нови системни конфигурации.