Оценка на регулаторната среда в телеком
бизнеса и подпомагане при воденето на дела

Оливер притежава познанията, познаването на пазарите и
опита, който може да помогне на вашата организация
да се справи с решенията от реалния бизнес живот,
които се налага да бъдат вземани

Оливер притежава широки познания и дълга история при подпомагането във воденето на специфични дела в телеком сектора. Ние предлагаме широка гама от консултантски услуги в телеком бизнеса.

Нашият фокус в сектора, търговски нюх и анализаторски способности ни позволяват да предложим изключително качествена подкрепа при воденето на дела. Ние можем да предложим подкрепа на широк набор от клиенти, като сме разработили моделиращи методи за оценка на вредите и изграждането на печеливши казуси.

Влагали сме нашият фокус и експертиза при воденето на конкурентноправни дела в българската телеком индустрия, като сме специализирани в икономическите анализи на съответни пазари, анализ на разходите при предприятия с господстващо положение и при оценката на потенциални злоупотреби с господстващо положение.